Mysteria s.c.

Ogłoszenia i Przetargi

Firma Mysteria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 27000,00 PLN

EFRR kolor 300dpi
 

Firma Mysteria spółka komandytowa  uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 218120,00 PLN

EFRR kolor 300dpi

11.12.2017 – Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi rozliczania projektu pn. „Dom bańki i tradycji świątecznej” w Wężerowie – rozwój potencjału regionu poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Rodzaj zamówienia: usługi 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 3_2017

1b pusty formularz ofertowy

 

 

03.11.2017 - Informacja o Wyborze Wykonawcy:

Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie oferty w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy Przebudowy dawnego budynku szkoły w Wężerowie nr 14 – etap III – prace budowlane związane z przebudową dachu. Wybrana została najkorzystniejsza z ofert, złożona przez Firmę Remontowo-Budowlaną Leszek Dziadkowiec, 32-432 Pcim, Pcim 1189

16.10.2017 - Zapytanie Ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy Przebudowy dawnego budynku szkoły w Wężerowie nr 14 – etap III – prace budowlane związane z przebudową dachu.

1a zapytanie ofertowe 2_2017 dach

1b pusty formularz ofertowy dach